MIEJSCE PAMIĘCI I MUZEUM

AUSCHWITZ-BIRKENAU

BYŁY NIEMIECKI NAZISTOWSKI
OBÓZ KONCENTRACYJNY I ZAGŁADY

Wystawy

Wystawy objazdowe

Muzeum oferuje szereg wystaw będących istotną formą upowszechnienia tematyki Auschwitz i Holokaustu. Udostępnianie wystaw daje niepowtarzalną możliwość dotarcia do odbiorców, którzy nie mają bezpośredniej możliwości zobaczenia terenów byłego niemieckiego nazistowskiego obozu koncentracyjnego i zagłady. 

Dotychczas Muzeum zorganizowało łącznie kilkaset wystaw objazdowych, które prezentowane były m.in.: w Austrii, Anglii, Belgii, Holandii, Izraelu, Japonii, Niemczech, Polsce, Rosji, Szwajcarii, Szwecji, USA, na Węgrzech i we Włoszech. 

Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau udostępnia swoje wystawy bezpłatnie. Wypożyczający pokrywa jedynie koszty transportu, a w przypadku wystaw wielkogabarytowych także koszty ubezpieczenia wystawy.  

Więcej o wystawach w Miejscu Pamięci

14 czerwca 1940 roku

Plenerowa wystawa historyczna pt.: „14 czerwca 1940 roku” pokazuje sylwetki i losy 728 Polaków, zarejestrowanych w tym dniu jako pierwsi więźniowie polityczni w niemieckim nazistowskim obozie Auschwitz. Datę przybycia tego transportu z tarnowskiego więzienia uznaje się za dzień uruchomienia obozu. Wystawa zawiera wykaz nazwisk i fotografie obozowe lub cywilne więźniów, a także krótkie notki biograficzne wybranych osób.

Język wystawy: polski, angielski
Scenariusz i wybór materiałów: Mirosław Obstarczyk, Teresa Zbrzeska
Projekt i opracowanie graficzne: Elżbieta Pietruczuk

Informacje techniczne

Auschwitz, Pamięć, Świat

Plenerowa wystawa pt.: „Auschwitz, Pamięć, Świat” przygotowana została z okazji 65. rocznicy utworzenia Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau. Tereny byłego niemieckiego nazistowskiego obozu koncentracyjnego i zagłady Auschwitz odwiedziły w tym czasie dziesiątki milionów ludzi, a wśród nich wielcy przedstawiciele świata polityki, kultury, religii i nauki. Wystawa prezentuje najwybitniejsze osobistości, które przybyły do tego miejsca, by w imieniu swoich narodów i państw złożyć hołd ofiarom obozu. 

Język wystawy: polski, angielski
Opracowanie graficzne: Robert Płaczek

Informacje techniczne

Doświadczenie Auschwitz w sztuce byłych więźniów

Wystawa pt. Doświadczenie Auschwitz w sztuce byłych więźniów pokazuje los ofiar największego niemieckiego obozu koncentracyjnego i zagłady KL Auschwitz, przedstawiony w pracach tych, którzy go przeżyli. Katastrofalne warunki bytowe, trapiący głód i ciągłe zmęczenie z powodu wyczerpującej wielogodzinnej pracy były nieodłącznym elementem egzystencji w obozie, któremu towarzyszyło bicie i ciągłe upokorzenia. W swoich pracach byli więźniowie – artyści – postanowili podjąć próbę przedstawienia tego piekła na ziemi zgotowanego im przez niemieckich nazistów. 

Scenariusz i wybór materiałów: Agnieszka Sieradzka
Projekt i opracowanie graficzne: Elżbieta Pietruczuk, Jerzy Pietruczuk

Forbidden Art

Wystawa pt.: Forbidden Art.” W interesujący sposób prezentuje sztukę obozową tworzoną nielegalnie przez więźniów, na przekór cierpieniu i zbrodni, jako wyraz buntu, przejawiającego się ucieczką otaczającej ich koszmarnej rzeczywistości w akt twórczy i rodzące się w nim piękno. Prezentowane dzieła obejmują rozmaite formy twórczości, jak: malarstwo, rysunek, rzeźba, metaloplastyka i literatura.

Język wystawy: polski, angielski
Autor wystawy: Agnieszka Sieradzka
Projekt FPI-designe

Informacje techniczne

Kobiety w KL Auschwitz

Wystawa historyczna pt. „Kobiety w KL Auschwitz”. Sytuacja kobiet więzionych i mordowanych w obozie była z różnych przyczyn szczególnie tragiczna. Wystawa poświęcona ich pamięci obrazuje tragizm losów, cierpienie i heroizm więźniarek w walce o przetrwanie i zachowanie godności w niemieckim nazistowskim obozie koncentracyjnym oraz męczeństwo kobiet żydowskich zamordowanych w komorach gazowych. Prezentuje najistotniejsze zagadnienia historii obozu kobiecego tj.: jego genezę, eksterminację kobiet żydowskich w komorach gazowych, organizację obozu i jego załogę; strukturę narodową więźniarek ze szczególnym uwzględnieniem Żydówek, Polek i kobiet romskich; głód, warunki egzystencji, choroby, zatrudnienie, terror, kary i eksperymenty medyczne, macierzyństwo, opór i ucieczki oraz rolę kobiet z terenów przyobozowych w konspiracyjnej akcji niesienia pomocy więźniom. Wystawa wykonana została w polsko-angielskiej wersji językowej w oparciu o materiały źródłowe i ikonograficzne Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau.

Język wystawy: polski, angielski
Scenariusz i wybór materiałów: Mirosław Obstarczyk
Projekt i opracowanie graficzne: Elżbieta Pietruczuk.

Informacje techniczne

Leben? Oder Theater? Charlotte Salmon 1917-1943

„Leben? Oder Theater. Charlotte Salomon 1917-1943” – wystawa gwaszy Charlotte Salomon, niemieckiej artystki żydowskiego pochodzenia, składa się 66 kopii prac z cyklu "Życie? Czy teatr?", liczącego 1300 dzieł. Autobiograficzne prace ilustrują tragiczne koleje losu, lęki i rozterki artystki, zamordowanej w KL Auschwitz w wieku 26 lat. Oryginały znajdują się w Muzeum Historii Żydów w Amsterdamie.

Informacje techniczne

Ludność Powstańczej Warszawy

Wystawa plenerowa pt.: „Ludność powstańczej Warszawy w KL Auschwitz", opowiada na przykładzie wybranych rodzin, o losach 13 tysięcy warszawiaków – mężczyzn, kobiet i dzieci, deportowanych do niemieckiego nazistowskiego obozu Auschwitz w trakcie Powstania Warszawskiego. W ich losach zespalają się dwie największe tragedie narodu polskiego, które miały miejsce podczas II wojny Światowej. Wystawa powstała w polsko-angielskiej wersji językowej w oparciu o zasoby Archiwum PMA-B oraz zbiory prywatne.

Język wystawy: polski, angielski
Scenariusz wystawy i wybór materiałów: Helena Kubica, Teresa Zbrzeska
Projekt i pracowanie graficzne: Elżbieta Pietruczuk

Informacje techniczne

Ludzie Dobrej Woli

Wystawa plenerowa, pt.: „Ludzie Dobrej Woli” jest wyrazem hołdu dla mieszkańców Oświęcimia i pobliskich miejscowości, którzy ryzykując własnym życiem, nieśli pomoc więźniom niemieckiego nazistowskiego obozu Auschwitz, ratowali ich podczas marszów ewakuacyjnych lub opiekowali się ocalonymi po wyzwoleniu obozu. Wielu z nich zostało za tę działalność zamordowanych lub uwięzionych w obozie. Wystawa opisuje różne formy pomocy udzielanej więźniom oraz notki biograficzne osób szczególnie zaangażowanych w akcję niesienia pomocy. Wystawa, wykonana w polsko-angielskiej wersji językowej powstała w oparciu o materiały źródłowe i ikonograficzne Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau.

Język wystawy: polski, angielski
Scenariusz i wybór materiałów: Mirosław Obstarczyk, Teresa Zbrzeska
Projekt i opracowanie graficzne: Elżbieta Pietruczuk

Informacje techniczne

Niemiecki Nazistowski Obóz Śmierci Konzentrationslager Auschwitz

Wystawa historyczna, pt. „Niemiecki Nazistowski Obóz Śmierci Konzentrationslager Auschwitz”, prezentuje najistotniejsze zagadnienia historii obozu, a także genezę ruchu nazistowskiego oraz specyficzne oblicze okupacji niemieckiej na ziemiach polskich. Główne akcenty położone zostały na: przyczyny założenia obozu i polityczne tło jego funkcjonowania; przebieg zagłady Żydów; różnorodne formy eksterminacji, warunki bytowania oraz zatrudnienie więźniów; formy oporu i pomocy udzielanej więźniom z zewnątrz. Odrębne plansze prezentują wyszczególnione grupy ofiar takie jak: kobiety, Romowie, dzieci lub sowieccy jeńcy sowieccy.


Muzeum dysponuje wystawą w następujących wersjach językowych: polskiej, angielskiej, niemieckiej, rosyjskiej i włoskiej.
Ponadto wystawa jest dostępna do druku w formie elektronicznej w wersji: chińskiej, koreańskiej i szwedzkiej.
Włoska wersja językowa zawiera planszę prezentującą deportacje obywateli włoskich do KL Auschwitz.
Wystawa powstała w oparciu o materiały źródłowe i ikonograficzne Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau.
Scenariusz i wybór materiałów: Mirosław Obstarczyk
Projekt i opracowanie graficzne: Piotr Kutryba

 

Informacje techniczne

Niemieckie plany rozbudowy Auschwitz

Wystawa historyczna pt. „Niemieckie plany rozbudowy Auschwitz”, prezentuje, w oparciu o plany, rysunki architektoniczne i dokumenty, niemiecką wizję przekształcenia obozu koncentracyjnego Auschwitz w wielki kompleks obozowo-koszarowy oraz przebudowy miasta Oświęcimia we wzorcowe niemieckie miasto przemysłowe. Wystawa powstała w wersji polsko-angielskiej, w oparciu o materiały znajdujące się w Archiwum Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau oraz materiały Państwowego Archiwum w Katowicach.

Język wystawy: polski, angielski
Scenariusz i wybór materiałów: Teresa Zbrzeska
Projekt i opracowanie graficzne: Robert Płaczek

Informacje dodatkowe

Pamięć Auschwitz

Wystawa pt.: „Pamięć Auschwitz” jest prezentacją plastycznych refleksji młodzieży polskiej na temat KL Auschwitz, wyrażonych w formie plakatów nadesłanych na konkurs ogłoszony przez Muzeum w 55. rocznicę wyzwolenia obozu. W konkursie brali udział uczniowie liceów plastycznych z terenu całej Polski. 

Informacje dodatkowe

Pozostał po nich ślad

Wystawa historyczna pt.: „Pozostał po nich Ślad”. Obóz Auschwitz był nie tylko ośrodkiem masowej zagłady Żydów i męczeństwa więźniów obozu, lecz także miejscem zbiorowych egzekucji przez rozstrzelanie, dokonywanych na lokalnej ludności. Śledzi losy Polaków więźniów gestapo, którzy w areszcie obozowym w bloku 11 obozu macierzystego oczekiwali na Policyjny Sąd Doraźny SS, a potem na egzekucję. Rysunki i napisy pozostawione przez ofiary na ścianach cel, drzwiach i belkach stropowych lub parapetach okiennych są ich ostatnim pożegnaniem ze światem. Wystawa prezentowana jest w polsko-angielskiej wersji językowej.

Język wystawy: polski, angielski
Scenariusz i wybór materiałów: Adam Cyra, Teresa Zbrzeska
Projekt i opracowanie graficzne: Edyta Chwistek, Elżbieta Pietruczuk

Informacje dodatkowe

Przychodzę więc i klękam na tej Golgocie współczesności...

Wystawa pt.: „Przychodzę więc i klękam na tej Golgocie współczesności…”, prezentuje unikatowe fotografie Henryka Makarewicza i Stanisława Muchy, wykonane przez nich w pierwszych dniach i tygodniach po wyzwoleniu obozu. Zdjęcia szokują grozą i autentyzmem. Uzupełniają je wpisy do księgi pamiątkowej Muzeum dokonane przez wybitne osobistości podczas wizyty na terenie byłego obozu. Wystawa, wykonana została w polsko-angielskiej wersji językowej w oparciu o zasoby Archiwum Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau.

Język wystawy: polski, angielski
Scenariusz i wybór materiałów: Robert Płaczek,  Teresa Zbrzeska
Projekt i opracowanie graficzne: Damian Daszkiewicz

Informacje techniczne

Wyzwolenie KL Auschwitz

Wystawa plenerowa, pt.: „Wyzwolenie KL Auschwitz” składa się z 28 wielkoformatowych fotografii ze zbiorów Archiwum Muzeum Auschwitz, dokumentujących pierwsze dni i tygodnie po wyzwoleniu obozu. Prezentują one przede wszystkim ocalonych więźniów oraz niosący im pomoc personel medyczny Armii Czerwonej i Polskiego Czerwonego Krzyża oraz mieszkańców terenów przyobozowych. Wystawa wykonana została w polsko-angielskiej wersji językowej.

Język wystawy: polski, angielski
Scenariusz wystawy: Mirosław Obstarczyk, Teresa Zbrzeska
Projekt i opracowanie graficzne wystawy: Elżbieta Pietruczuk

Informacje techniczne