MIEJSCE PAMIĘCI I MUZEUM

AUSCHWITZ-BIRKENAU

BYŁY NIEMIECKI NAZISTOWSKI
OBÓZ KONCENTRACYJNY I ZAGŁADY

Aktualności

Spikerka amerykańskiej Izby Reprezentantów Nancy Pelosi w Miejscu Pamięci Auschwitz

ps
21-01-2020

Spikerka amerykańskiej Izby Reprezentantów Nancy Pelosi odwiedziła 21 stycznia Miejsce Pamięci i Muzeum Auschwitz. W delegacji byli także członkowie Kongresu Stanów Zjednoczonych. Gości powitała wicedyrektor Muzeum Anna Skrzypińska.

 

Fot. Bartosz Bartyzel
Fot. Bartosz...
Fot. Bartosz Bartyzel
Fot. Bartosz...
Fot. Bartosz Bartyzel
Fot. Bartosz...
Fot. Bartosz Bartyzel
Fot. Bartosz...
Fot. Bartosz Bartyzel
Fot. Bartosz...
Fot. Bartosz Bartyzel
Fot. Bartosz...
Fot. Bartosz Bartyzel
Fot. Bartosz...
Fot. Bartosz Bartyzel
Fot. Bartosz...

Goście zwiedzili obszerny fragment muzealnej ekspozycji, m.in. blok 4, gdzie znajdują się podstawowe informacje o osobach deportowanych do Auschwitz: Żydach, Polakach, Romach, sowieckich jeńcach wojennych i przedstawicielach innych narodowości i grup osadzanych przez Niemców w obozie. Znajduje się tam model komory gazowej i krematorium II z obozu Birkenau, puszki po Cyklonie B, a także ludzkie włosy obcięte pomordowanym.

W bloku 5 goście zobaczyli osobiste przedmioty należące ofiar Zagłady, które odnaleziono w tych magazynach po wyzwoleniu obozu. To m.in. buty, walizki, protezy, okulary, szczotki czy naczynia kuchenne.

Przed Ścianą Straceń na dziedzińcu bloku 11, gdzie Niemcy rozstrzelali ok. 5,5 tysiąca osób, głównie Polaków, więźniów osadzonych w obozowym areszcie i tzw. więźniów policyjnych skazanych na śmierć przez sąd doraźny gestapo, Nancy Pelosi wraz z Marszałek Sejmu RP Elżbietą Witek oraz Marszałkiem Senatu RP Tomaszem Grodzkim złożyli wieńce, oddając hołd wszystkim ofiarom obozu.

Goście zeszli także do piwnicy bloku 11, w której mieścił się obozowy areszt. Tam zobaczyli m.in. celę głodową, w której w sierpniu 1941 r. zamordowany został franciszkanin o. Maksymilian Kolbe. W podziemiach bloku 11 we wrześniu 1941 r. Niemcy dokonali pierwszej masowej próby zabijania ludzi przy użyciu cyklonu B.

Członkowie delegacji zwiedzili także wystawę żydowską „Szoa” w bloku 27 przygotowaną przez Yad Vashem. Kolejne jej sale poświęcone są m.in. życiu Żydów przed wojną, ideologii niemieckich nazistów oraz zagładzie Żydów dokonanej na terenie okupowanej przez Niemców Europy. Jedna z sal dedykowana została pamięci dzieci zamordowanych podczas Zagłady.

Na zakończenie wizyty w byłym obozie Auschwitz I delegacja zobaczyła budynek pierwszej komory gazowej i krematorium. Nancy Pelosi oraz kongresmeni wpisali się do Księgi Pamiątkowej Muzeum.

„Pamięci każdej pojedynczej osoby zabitej w Auschwitz. Niech odpoczywają w pokoju, My wszyscy winniśmy zobowiązać się do wypełnienia przyrzeczenia 'Nigdy więcej'” - napisała Nancy Pelosi w Księdze Pamiątkowej Muzeum.

W drugiej części wizyty goście odwiedzili były obóz Auschwitz II-Birkenau. Zobaczyli m.in. wagon towarowy stojący na rampie wyładowczej, na którą od maja 1944 r. wjeżdżały transportu deportowanych do obozu - przede wszystkim Żydów, głównie z Węgier oraz likwidowanego getta Litzmannstadt, ale także m.in. Polaków deportowanych do Auschwitz z Powstania Warszawskiego. Na rampie lekarze SS dokonywali selekcji przywożonych Żydów kierując zwykle większość z deportowanych na natychmiastową śmierć w komorach gazowych.

Goście zobaczyli także murowany barak więźniarski, którego konserwację sfinansowano ze środków Fundacji Auschwitz-Birkenau oraz ruiny komory gazowej i krematorium II.

Na zakończenie wizyty Nancy Pelosi i członkowie amerykańskiej delegacji złożyli znicze przy pomniku w Birkenau upamiętniającym wszystkie ofiary niemieckiego nazistowskiego obozu koncentracyjnego i zagłady Auschwitz.