Rozmiar czcionki:

MIEJSCE PAMIĘCI I MUZEUM AUSCHWITZ-BIRKENAU BYŁY NIEMIECKI NAZISTOWSKI
OBÓZ KONCENTRACYJNY I ZAGŁADY

Aktualności

Tu był mój dom. Wysiedlenia ze strefy interesów KL Auschwitz - sesja edukacyjna, 15 kwietnia 2021 r.

29-03-2021

"Tu był mój dom. Wysiedlenia ze strefy interesów KL Auschwitz" to tytuł sesji edukacyjnej online, która odbędzie się 15 kwietnia 2021 r. Jej organizatorami są Międzynarodowe Centrum Edukacji o Auschwitz i Holokauście oraz Muzeum Pamięci Mieszkańców Ziemi Oświęcimskiej.

 

Wysiedlanie Polakow...

Sesja organizowana jest w związku z 80. rocznicą wysiedlenia części mieszkańców Oświęcimia i okolicznych miejscowości, w związku z utworzeniem przez Niemców tzw. strefy interesów KL Auschwitz. Całość odbędzie się za pośrednictwem platformy zoom.

Program:

9.00-9.10 – Inauguracja sesji

Dorota Mleczko – dyrektor Muzeum Pamięci Mieszkańców Ziemi Oświęcimskiej
Andrzej Kacorzyk – dyrektor Międzynarodowego Centrum Edukacji o Auschwitz i Holokauście

9.10-9.50 – Wykład: wysiedlenia mieszkańców Oświęcimia i okolicznych miejscowości w latach 1940-1942

dr Jacek Lachendro, Centrum Badań Muzeum Auschwitz

9.50-10.00 – przerwa

10.00-11.00 - Wysiedlenia we wspomnieniach Józefy Handzlik, Zofii Przybyłowskiej i Mariana Górnickiego.

moderacja Anita Bury i Andrzej Kacorzyk

11.10-12.40 – Zajęcia warsztatowe dla młodzieży

Program obejmuje 3 godziny dydaktyczne. Zgłoszenia, przy użyciu formularza on-line prosimy przesyłać do 11 kwietnia 2021 r. Po tym terminie prosimy o kontakt telefoniczny.

Formularz zgłoszeniowy dla szkół

Formularz zgłoszeniowy dla osób indywidualnych

Koordynacja:

dr Maria Martyniak
e-mail: 
Tel.: 33 844 80 05

Wysiedlenia przeprowadzono w związku z niemieckimi planami rozbudowy samego obozu, jak i zagospodarowaniem terenu przyobozowego: rozbudowy KL Auschwitz tak, aby mógł pomieścić 30 tysięcy osób, budowy przez niemiecki koncern IG Farben fabryki kauczuku syntetycznego i dostarczenia 10 tysięcy więźniów do pracy przy jej budowie, a także utworzenia wokół istniejącego obozu koncentracyjnego obszaru, na którym zamierzano rozwinąć gospodarkę rolno-hodowlaną i rybną.

Łącznie w związku z założeniem i rozbudową obozu koncentracyjnego Auschwitz Niemcy wysiedlili z Oświęcimia i pobliskich wsi 8-9 tysięcy Polaków. Ponadto do pobliskich gett deportowano całą żydowską ludność Oświęcimia – łącznie około 7 tysięcy osób. W sumie zniszczono osiem polskich wsi i rozebrano ponad sto budynków znajdujących się na terenie miasta Oświęcimia, w bezpośrednim sąsiedztwie obozu Auschwitz I.

Akcja wysiedleńcza trwała z przerwami do końca kwietnia i objęła mieszkańców Babic, Boru i Bud (przysiółki Brzeszcz), Brzezinki, Broszkowic, Harmęż, Klucznikowic oraz Rajska. Zostali oni wywiezieni do Generalnego Gubernatorstwa oraz do pobliskich miejscowości na Górnym Śląsku i w powiecie bielskim. Część z nich, zwłaszcza młodych ludzi, Niemcy skierowali na roboty przymusowe.

Józef Paszek w relacji, złożonej w 1965 r., tak wspominał moment wysiedleń:

"W drugiej połowie marca 1941 r. wszyscy mieszkańcy wioski Pławy zostali wysiedleni. Pamiętam była to sobota prawdopodobnie 19 marzec. Około godziny 16-tej na teren Pław przyjechało około 8 lub 9 samochodów z policją niemiecką. (…) Każdej rodzinie nakazali, aby w przeciągu 20 minut zapakowała niezbędne rzeczy (…) coś do zjedzenia i była gotowa do wyjazdu. (…) Gdy już wszyscy byli zebrani nadjechały ciężarowe samochody, którymi przewieziono zgromadzoną ludność Pław do Oświęcimia – do hali fabrycznej „Praga”. Całą noc mieszkańcy Pław spędzili w pustych halach fabrycznych. Następnego dnia wczesnym rankiem załadowano ich do pociągu i wywieziono do Generalnego Gubernatorstwa w okolicę Gorlic. (…) W Pławach było 60 domów, które zaczęto burzyć w 1942 r. Po wojnie pozostało zaledwie pięć domów…"