MIEJSCE PAMIĘCI I MUZEUM

AUSCHWITZ-BIRKENAU

BYŁY NIEMIECKI NAZISTOWSKI
OBÓZ KONCENTRACYJNY I ZAGŁADY

Środki na utrzymanie

Zachowanie autentyzmu Miejsca Pamięci i jego codzienne ukazywanie odwiedzającym z całego świata wymagają nakładów finansowych przekraczających możliwości naszego Muzeum. Z tego względu oprócz przychodów własnych i dotacji polskiego Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego tak duże znaczenie mają środki zewnętrzne pochodzące m.in. z Fundacji Auschwitz-Birkenau oraz z Unii Europejskiej.

W 2016 r. środki celowe MKiDN w wysokości 0,55 mln zł zostały przeznaczone na poprawę bezpieczeństwa Miejsca Pamięci, 0,5 mln zł na zabezpieczenie przeciwpożarowe historycznych obiektów, 0,5 mln na organizację wizyty pielgrzymów Światowych Dni Młodzieży, a 0,1 mln zł na projekt Nowej Wystawy Głównej.

Środki przekazane z Fundacji Auschwitz-Birkenau w wysokości 5,9 mln zł zostały przeznaczone na realizację działań konserwatorskich, które w 2016 r. skupiały się na obszarze terenu byłego obozu Auschwitz II-Birkenau. W związku z rozliczeniem projektu w ramach grantu Komisji Europejskiej „Auschwitz – zachowanie autentyzmu – dziewięć zadań na lata 2012-2015” Muzeum otrzymało środki w wysokości 1,3 mln zł.

Fundacja Pamięci Ofiar Auschwitz-Birkenau wsparła bezpośrednio działania MCEAH, Repozytorium Cyfrowego, Archiwum, Zbiorów i Konserwacji kwotą 0,5 mln zł. Natomiast Ministerstwo Spraw Zagranicznych Królestwa Niderlandów finansuje realizacje polsko-holenderskiego projektu edukacyjnego. W 2016 r. wsparcie wyniosło
0,3 mln zł.

Wsparcie finansowe PKO Bank Polski umożliwia monitoring internetowy w projekcie Remember, którego celem jest zapobieganie używania pojęcia „polskie obozy koncentracyjne” lub „polskie obozy zagłady”. 

Miejsce Pamięci i Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau to zobowiązanie pamięci i edukacji przyszłych pokoleń całego świata.

Każdą instytucję i każdą osobę dobrej woli, pragnącą wesprzeć trud utrzymania, konserwacji i udostępniania tych najbardziej wymownych, autentycznych śladów Holokaustu i ludobójstwa, prosimy o kontakt:

PAŃSTWOWE MUZEUM AUSCHWITZ-BIRKENAU W OŚWIĘCIMIU
ul. Więźniów Oświęcimia 20
32-603 Oświęcim
Tel. +48 33 844 8003
Fax. +48 33 843 1862
e-mail: muzeum@auschwitz.org

Nr konta bankowego: 29 1130 1150 0012 1268 9720 0001
Bank Gospodarstwa Krajowego
SWIFT CODE: GOSKPLPW

Możliwe jest także wsparcie Miejsca Pamięci bezpośrednio z naszej strony internetowej